دیروز (یعنی  24 فوریه) زادروز یه مرد بزرگ برای تاریخ بشریت بود. فردی که با افکارش دنیا رو تغییر داد. یادمه اولین بار چند سال پیش مستندی از زندگیش دیدم و همونجا بود که با خودم گفتم: خیلی کارت درسته مرد! کسی نیست که استیوجابز رو نشناسه. با لباس خاص یقه اسکی مشکی و شلوار جین خودش. همه جوره خاص بود. مثل وقتی که از شرکت تاسیس کرده خودش اخراج شد! کسی که همیشه ایده جدید برای مغلوب کردن داشت.

یه جمله ش توی آخرین سال زندگیش مدام توی گوشمه: هیچ وقت رویاهای خودتون رو دست کم نگیرید.😊

دمت گرم مرد!