امروز یه خانم مسن سوار تاکسی شد و در کنار من نشست. قبلش یه موتور سوار جوان با سرعت از جلوش رد شده  (همون لایی کشیده بود!) و اعصابش به شدت خط خطی بود. منو نگاهی کرد و گفت عب نداره جوونه و نادون. البته ما جوون بودیم اینجور نبویدم. نمیدونم نسل جدید چش شدن!؟ دوره فرق کرده. اما ایشالا همونتور که با سرعت میره موتورش خراب شه بفهمه مردم آزاری یعنی چی. نمیخوام بد بگم اما ایشالا با همون موتور بزنه جایی خسارت بار بیاره.. خدا داغ هیچ جوونی رو نشون خانواده ش نده اما ایشالا یه بلایی سرش بیاد تا قدر عافیت بدونه!!

فکر کنم ایشون نیاز داشت که فلسفه بخشش براش تبیین بشه دوباره! خب مادر من عزیز من نبخش... چه کاریه!