1- هرچه قدر خوب باشی و عالی و روی ابرها اما یادت باشه حافظه عموم ضعیفه...  همیشه همینه...  اوضاع اسفناک آرسن ونگر یادت بمونه، نمونه داخلی هم علی دایی داریم!2- با این وضع که تحصیل کرده هامون دارن مهاجرت میکنن کی قراره اینجا رو بسازه پس! من خیلی از دوستام بی خداحافظی رفتن! بعدش چت کردیم دیدم طرف برلین هستش یا ورشو یا ونکوور! چی بگم... 

حرف های کلیشه زیاده بیخیالش هرکس هرجا راحته زندگی میکنه.


3- ما که از مردی مردیم لااقل تو زن باش، یکم از اون عطر غیرتت رو ما هم بپاش! 

 8 مارس روز جهانی زن مبارک :)