توی این روزها خیابون پر از جوون ها و نوجوون هایی هستش که تراکت و تبلیغات پخش میکنند. خواهشا و لطفا ازشون بگیرید. 

نگو بگیرم چه کار؟ من که نمیخونم! والا اون کسایی هم که میگیرند، نمیبرند خونه قاب بگیرند! میخونند و میندازن سطل زباله! ازشون بگیر تا زودتر کارشون تموم شه و تا وقت بیشتر برای امور مفید داشته باشند... 

#باشد_که_رستگار_شویم