چه کسی غیر از آلبرت کبیر نماد هوش و نخبگی میتونه باشه؟ وقتی میگی انیشتین به ذهنت مغز میرسه!  

اینم مضاف به اینکه مشهورترین فرد تاریخ بشریت هستند ایشون.  یعنی تعداد افرادی که انیشتین رو میشناسن بیش از هر فرد مشهور توی تاریخ بوده.  

E=mc2