آخرین پنج شنبه سال هم اومد و رفت... چه خوب که پیمانی و دیداری هم با رفتگان داشته باشیم. راستش به شخصه خیلی برای رفتگان ارزش قائلم. چه قدر زود هم عید داره میاد... امسال اینقدر درگیری داشتم و دارم که هنوز باورم نمیشه عید شده! چه قدر بد که اینقدر درگیر شلوغی زندگی شدم و شدیم... البته که همه اینا بهونه س. من که کلا زندگیم دور تند هستش 😄 دیوانه بار هم دور تنده! 

خدا اخر عاقبت همه رو به خیر کنه.  #باشد_که_رستگار_شویم