1- یه روز دیگه بگذره، میتونیم بگیم یادش بخیر سال 95...


2- همیشه آخر شهریور که یک ساعت میکشیم عقب، احساس میکنم یه ساعت اضافه توی زندگی دارم! سال کبیسه هم همینطوره، فردا عیده و انگار یه روز اضافه داریم! 

پ.ن: آمادگی عید نداریم! نیاد تو روخدا! چه سریع!3- ببین فرق خیلی زیادی هستش بین کسی که نمیفهمه با اون کسی که خودش رو زده به نفهمی! اینقدر این فرق زیاده که حکم شب و روز رو داره. با ادمای دسته اول بحث نکن چون مغزش گنجایش نداره اما با ادمای دسته دوم که به هیچ وجه بحث نکن! چون فقط وقتت گرفته میشه و اعصابت خرد میشه! باز دسته اول رو رحمه...