1- چند سال هستش که به این تیم ملی افتخار میکنیم و عادت کردیم اول باشیم و بازنده نباشیم. وقتی یه سرمربی با استانداردهای جهانی بالای سر تیم باشه انتظار غیر از این نمیشه داشت. ذخیره و اصلی نداره. همه یه تیم واحد شدند. دمتون گرم 

جام جهانی واستا که اومدیم... 

پ.ن: انتقاد مربی های کم کیفیت و حاجی بازاری ایرانی همچنان ادامه خواهد داشت! 

پ.ن: #من_کیروشی_پور_هستم

2- از متفاوت بودن نترس ... 

 از این بترس که شبیه دیگران باشی3- اگر دقت کنید، خدمه هواپیما و مهماندارها همون دستیار راننده اتوبوس یا به عبارتی شاگرد شوفر هستند! این کجا و آن کجا 4- مرز خیلی باریکی بین رک بودن و بیشعوری وجود داره، که خیلی ها نمیفهمن!

#بیشعور_نباشیم5- فصل جدید زندگی با سال جدید آغاز نمی شود ، فصل جدید به طور ناگهانی در لحظه ای خاص و با تصمیم من برای بهتر شدن زندگی آغاز می شود.