قسمت شد و مسیرمون بعد از سالها به باغ وحش خورد. توصیه میکنم اگر در حوالی تون هستش حتما برید هم حیوون های جذاب و گونه های نایاب میبینید و هم حیوون هایی در قامت و ظاهر انسان رو میبینید. اونا توی قفس هستند ولی گروه دوم آزادانه میچرخند!

موارد بسیار است در این باب اما به همین مقدار اکتفا میکنم...


پ.ن: جل الخالق بابت عظمت و قدرتت