1- یه عاشق همیشه و تحت هر شرایط و هر لحظه دوس داره، محبوب بلامنازع معشوقش باشه. این قضیه جدای از طلب محبت و نیازمندی مرسوم هستش. 

#سو_استفاده_از_احساس_ممنوع2- نوش دارو پس از مرگ سهراب، هنرمند: مرحوم علی رخساز، تاریخ اثر: 1333 خورشیدی