1- تفکرات کیروش، لیپی کبیر رو مغلوب کرد

روسیه جان همچنان واستا که اومدیم!

#من_کیروشی_پور_هستم2- رفیقمون چند سال پیش با دیپلم رفته کشور x، چند سال کمپ مهاجران خوابید و اقامت گرفت ( اقامت مهاجرت که شهروند درجه یک نیس) الان اومده ایران، شده تاجر! 

من وقتی اونو میبینم که بدون سواد شده مالتی میلیونر : :|

اون: :)

#دلار_چیز_خوبی_ست! 

#اینجا_علم_کشک_است!3- جان خودم عین حقیقته!4- پشت این نقاب یه جسم نیست. یه آرمانه، آرمان ها هم ضد گلوله اند!

V for vendetta)

محصول 2005 آمریکا - آلمان)