1- زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست...
2- جایی که ما در آن زندگی میکنیم، غباری در فضای بیکران هستی ست...

خیلی دوست دارم که این کلیپ دست به دست بچرخه. پس اگر از دیدنش لذت بردی برای کسی دیگه فوروارد کن. با تشکر دوست خوبم.مدت زمان: 3 دقیقه 30 ثانیه