1-

- مشهد؟  زلزله؟ بی حجابی؟ اختلاط نا محرم؟ عذاب الهی؟! 

- نچ...

- پس چی؟ 

پ.ن: خدایا سال جدیدمون نذار خراب شه. 2- جالبه که تمام برنامه های صدا و تمام برنامه های سیما کانال تلگرامی دارند اما هنوز هم زیرنویس میخواد بره یا رادیو میخواد اعلام کنه اسمی از تلگرام نمیبرند! انگار این اسم منکراتی هستش!! واقعا معادلات این بین رو درک نمیکنم! اسم خاص آیا ایرادی دارد؟!!