شکست خوردگان بزرگ تاریخ!

توصیه اکید بنده رو در دیدن این کلیپ پذیرا باشید.

#باشد_که_رستگار_شویم
مدت زمان: 2 دقیقه 40 ثانیه