1- چه حس خوبی میده وقتی مقاله های چینی رو ریجکت میکنم! 🙃😏 خدایا این شادی رو از من نگیر...

پ.ن: رو هوا نیستا! داوری مناسب نباشه نظر داور به یه ور ادیتور ژورنال هم نخواهد بود!

پ.ن: چین های خدای پیچش! رو دست ایرانی جماعت بلند شدند
2- تا هستم، خدا هم هست... مشکلاتم هرچه قدر بزرگ، اون بزرگتره.. 

چشمام به دستشه،  میدونم معجزه میکنه... فارغ از نیک و بدم، فارغ از برچسب ها... 

خودت هوامون رو داشته باش 3-واسم جالب اومد گفتم براتون به اشتراک بذارم... چون من همیشه این تو ذهنم بود واقعا چه تعداد ایرانی فعال در آمریکا هستند (شرکت های معتبر صرفا) . آمار جالبی هستش. ناسا چون زیر مجموعه شرکت های خصوصی نیستش و همچنین دانشگاه ها و اساتید نیز در نظر گرفته نشده.