1- 2- سیزده بدر مبارک. امیدوارم فردا که روز طبیعت هستش به طبیعت لااقل احترام بذاریم. خیلی گفتند و شنیدیم اما سیکل معیوب همواره رخ میده. کمی رحم کنیم به خودمون!

#قصه_الباقی