1- سیستمی که تولیدی آدم های کوتوله و کم مغز داشته باشه، فاتحه ش خوندس!2- قوانین رو میشه از نو نوشت 3- این چند وقت فقط کلیپ جوگیری ملت همیشه در صحنه رو میبینم که کاندیدا شدن! همه هم میخوان تا فیها خالدون کمبودهاشون رو از دهن ترامپ بکشن بیرون! 

سلامی کنیم به احمقی که سه کلاس سواد داره" کاندید" شده ✋️ سلام اسگل!4- چرا من بچه مادرید نیستم؟ برم ورزشگاه و رونالدو رو تشویق کنم...؟