1- توی این زمونه که بچه ها قبل مدرسه رفتن، دانشگاه میرن، دیگه پز دادن بابت پیشوند مهندس و دکتر و پزشک کجای کاره؟! طرف دانشجوی پزشکی هستش، پسوند خودش توی مجازی رو DR گذاشته! 

هر کس مختاره چه طور زندگی کنه اما بخدا ادم بودن و شرافت داشتن مهمه تره... وقتی پزشک شدی مثل آدم با بیمار رفتار کنی نه کیسه پول! فرق اینجاست

پ.ن: همه رشته ها شامل میشه...

پ.ن: یکم بهم فشار اومد! ببخشید 😐

پ.ن: به منم بگید "مهندس" پوپو
2- چه میکنه جهانگیری، پا به توپ، توی دهن قالیباف 😄

#پوپو